Sharp

לעמוד קודם

sharp 

לפני כמחצית המאה , בשנת 1959 החלה SHARP  בייצור של תאים סולאריים. במרוצת השנים הפכה שארפ מחלוצה טכנולוגית למובילת שוק תוך כדי שהיא מספקת מוצרים ופתרונות ליישומים הראשונים בעולם שהופעלו באמצעות אנרגיית השמש : מגדלורים , משאבות מים , תעשיית החלל וכו'. מיד לאחר החתימה על אמנת קיוטו הפכה שארפ לאחת מהחברות הגדולות בתעשייה הסולארית תוך כדי שהיא מספקת אלפי מגה וואטים של תאים ופאנלים סולאריים לתעשייה ליישומים שונים , מחוברי או מנותקי רשת.

תקן   |  הוראות ניקוי מודול

ND-RXXXA5

ND-RXXXA5

הספק 235-50

טען עוד...
Back to Top